W grudniowe, ponure poranki można spotkać ludzi wychodzących o świcie z kościołów, niosących w dłoniach zapalone świece. Roratki, bo o nich mowa, są nieodłącznym elementem adwentowego oczekiwania na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem Chrystusem.

Świeca roratnia – symbol Maryi

Świeca roratka to z pozoru zwykła świeca, przypominająca świece do chrztu, czy gromnice. Jest ona jednak nieco inna, ponieważ znajdują się na niej dwie litery: M i A, a niekiedy nawet rysunek Maryi Niepokalanej. Dodatkowo często roratki dekoruje się świeżymi, zielonymi gałązkami oraz zawiązuje się na nich niebieskie lub niebiesko – białe wstążeczki.

Jasna świeca, płonąca w ciemnym wnętrzu świątyni obrazuje Matkę Bożą, niosącą pogrążonemu w mrokach grzechu światu swojego syna, Jezusa Chrystusa. Niebieski kolor tasiemki i zieleń gałązek to symbole czystości Maryi i jej niepokalanego poczęcia.

Roratka jako jeden z widzialnych znaków Adwentu

Kościół w okresie Adwentu nie szczędzi symboliki, która ma na celu lepsze zrozumienie wielkich wydarzeń w historii zbawienia. Świeca roratnia, to Maryja niosąca światu Jezusa, gra na ligawkach – nawiązanie do trąby anielskiej wzywającej na Sąd Ostateczny, zaś wieniec adwentowy to odliczanie tygodni do narodzin małego Jezusa.

Piękne, adwentowe tradycje kultywowane od stuleci na ziemiach polskich są ciągle żywe i każdego roku zachęcają do spędzenia adwentu w duchu pokuty i pobożności, a nie tylko przygotowań prezentów i potraw wigilijnych.