Jakie obrazy i symbole są najbardziej znane wśród katolików?

W chrześcijaństwie można zaobserwować charakterystyczny kult obrazów, rzeźb i symboli. Powiązywane są z nimi różnorodne cuda, ale również traktuje się je jako element pośredniczący w…